تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شعر (بوی هلهله)

شعر (بوی هلهله)
دست بهاری بال سبز پنجره ‏ها را گشود   ***   از راه می ‏آید ـ ببین ـ! بانوی گل‏های کبود

تا از خیال چشم‏ها، شوق تماشایش گذشت  
***   پیچید بوی هلهله، بوی خوش اسپند و عود

آه این فرشته کیست؟ این که در حضورش تا ابد  
***  پیشانی افلاکیان بر سجده می ‏آید فرود

بانوی من! امشب برای لحظه ‏هایت، روزگار  
***   شعری حماسی با ردیف بردباری می‏ سرود

در باغ می‏پیچد شبی بوی قدم ‏های بهار 
***   بر تو هزاران پنجره، بانوی دریایی! درود

خدیجه پنجی