تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شعر ( کیست زینب )
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
شعر ( کیست زینب )
خواهر هم عهد و هم خون حسین

کیست زینب؟ جان محزون حسین

طینتی ممزوج از عقل و شعور

خلقتی از اصل عشق و اصل نور

کاخ کفر آوار سیل خشم او

باغ دین آباد ز آب چشم او

مهر تابد از طنین نام او

نور ریزد از جبین نام او

تاک عرفان مست جام زینب است

باغ دین سرسبز نام زینب است

یا اگر بود احمدی آیین نبود

گر نبودی عزم زینب، دین نبود

یا تجلّی گاه طور ایمن است؟

عقل حیران است آیا این زن است؟

باز مانَد معنی از تعریف او

عاجزند الفاظ از توصیف او

صاعد اصفهانی
امکانات جانبی