تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شعر : منتهای صبر

شعر : منتهای صبر
ای پیامت انتشار کربلا
خطبه‌ات آیینه‌ دار کربلا
خطبه تو کرده ویران شام را
زنده کرده مکتب اسلام را
ای که صوتت هست چون صوت على
گشته از نور تو دل‌ها منجلى
شام شد از خطبه تو غرق درد
خون به رگ‌های ستمگر گشت سرد
یادگار حضرت زهرا تویى
اسوه دین‌، زینب کبری تویی
آسمان مأنوس شد با چشم تو
واژگون شد کاخ شام از خشم تو
کربلا زان خطبه در بزم یزید
جاودان گشت و حقیقت شد پدید
زاده آزاده زهرا تویى
حامیِ بر حقّ عاشورا تویى
وارث خون دل حیدر تویى
منتهای صبر پیغمبر تویی

منیره سادات هاشمى