تبلیغات
شُبیر علیه السلام - عدد دَه (10)

عدد دَه (10)
به دنیا که آمد در آغوش هر کسی از آل عبا رفت گریه کرد .

حسین جلو آمد و قنداقه ی خواهر را در آغوش گرفت .

تا نگاهش به چهره ی برادر افتاد لبخند بر صورت زینب نشست .

از آن رو همه این مطلب را دریافتند که زینب به حسین می میرد .

سال ها و سال ها گذشت و روز دهم محرم 61 هجری فرا رسید .

روزی که به ظاهر تلخ ترین روز زندگی زینب و در باطن ما رایت الا جمیلای زینب رقم خورد !