تبلیغات
شُبیر علیه السلام - احرامی از خاك و خون

احرامی از خاك و خون
چرا حج سید الشهداء «علیه السلام»از موضوعات خاص و ویژه قرار گرفت؟

موضوعات خاصه امام حسین«ع»
از جمله موضوعات خاص و منحصر به فرد حضرت سید الشهدا(ع)، حج ایشان است، در مقابل بیت ا... الحرام. همانگونه كه واجب است حج بیت ا... الحرام بجا آورده شود همچنین مستحب است حج سید الشهدا(ع) كه همان زیارت ایشان است، بجا آورده شود، گر چه بعضی فقها آن را برای یكبار، واجب می دانند كما اینكه حج سید الشهدا(ع) را تمامی پیامبران حتی پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز بجا آورده اند و این فضیلتی را كه خداوند به ایشان مرحمت فرمود بدین جهت است كه امام(ع)حجی بجا آورده اند كه تاكنون احدی بجا نیاوده است و قادر به انجام آن نبوده و نخواهد بود.

حجش را طوری بجا آورد كه تاكنون كسی بجا نیاورده و تلبیه گفت: به طوری كه كسی مثل او تلبیه نگفته، همه ی بلاها را قبول كرد و لبیك گفت احرامی بست كه تاكنون كسی نبسته است احرامش دو پیراهن بود یكی از خاك و دیگری از خون.

گفته اند، حج خانه طواف خانه است و طواف حقیقی طواف دل است كه شخص قطع علایق دل كند، حضرت علاقه ها را تماماً از دل برید بلكه خود دل را هم برای محبت خدا قطع كرد. اینگونه بود كه حجش از وسائل خاصه اش شد. سعیی برای خدا كرد كه احدی چنین سعی نكرده است. هفتاد بار از خیمه گاه به قتلگاه آمد و شد نمود هم برای فریاد رسی شهداء و هم دادخواهی زنان در خیمه.

چرا حج سید الشهدا (ع) از وسائل خاصه شد؟ برای اینكه امانتی كرد كه كسی مثل او نكرد در حج بیت ا... باید حجر الأسود را بوسید و استلام حجر كرد و عرض كرد «أمانتی أدیتها» و نیز سید الشهداء (ع) در روز عاشورا و در صحرای كربلا قربانی ها كرد كه احدی چنین قربانی نكرده كه یكی از قربانیانش حضرت علی اكبر(ع) بود. كه حضرت فرمود: خداوندا شاهد باش كه به سوی این قوم مردی می رود كه شبیه ترین مردم به رسول اللّه(ص) از نظر خلق و رفتار و گفتار است.

زیارت هیچ كس لبیك ندارد مگر زیارت سید الشهداء كه شخص باید در زیارت او لبیك بگوید و اگر كسی لبیك را درست بگوید مثل كسانی خواهد بود كه در محضر حضرت لبیك گفتند.(لبیك داعی اللّه)و از جمله وسائل «البكاء علیه»یعنی گریه كردن بر آن حضرت است. پیامبر(ص) فرمودند: هر چیزی از برای آن در اجر و ثواب حدی است مگر گریه بر سید الشهداء(ع) كه ثوابش حدی ندارد.از دیگر وسائل حضرت سید الشهداء(ع) آب دادن به ایشانست و این مختص به آن حضرت است چرا كه هیچ امامی و پیغمبری تشنه از دنیا نرفت.انشاء اللّه كه خداوند ما را از زائرین و پیروان واقعی آن حضرت قرار بدهد.


برگرفته از سوگ نامه اهل بیت(ع)(مقتل شوشتری) از لسان آیت اللّه علامه حاج شیخ جعفر شوشتری