تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شخصیت و فضایل امام حسین (ع)
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
شخصیت و فضایل امام حسین (ع)
1-دانش
معاویه وقتی می خواست حلقه علم و تدریس امام حسین(علیه السلام) را به مردی از قریش معرفی کند، به او گفت: «اگر وارد مسجد رسول خدا شدی و حلقه ای از مردم را دیدی که چنان نشسته اند که گویی بر سرشان پرنده نشسته (یعنی تمام توجه شان به سخنران است)، پس آن مجلس ابا عبدالله است».(1)


2-عبادت
ابن اثیر از مصعب زیبری روایت کرد: «
حسین با فضیلت و متمسک به دین بود و نماز و روزه و حج او بسیار بود».(2)

3-سخاوت
ابن عساکر در تاریخ خود از ابی هشام فناد روایت می کند که او از بصره برای
حسین (علیه السلام) کالا می آورد و آن حضرت، پیش از آنکه از جا برخیزد، همه را به مردم می بخشید.(3)

4-ادب و بزرگواری
امام زین العابدین از پدرش امام
حسین(علیه السلام) نقل می کرد که آن حضرت می فرمود: «اگر مردی به من دشنام دهد، در این گوش (وبه گوش راستش اشاره فرمود) و عذر بیاورد، در گوش دیگرم، عذر او را می پذیرم».(4)

مردی خدمت امام حسن(علیه السلام) آمد و از ایشان کمک خواست. حضرت صد دینار به او داد. سپس
حسین(علیه السلام) رفت و از آن حضرت نیز کمک خواست. امام فرمود: برادرم چقدر به تو داد؟پاسخ داد: صد دینار. امام حسین (علیه السلام) نود و نه دینار به او داد؛ زیرا نخواست با برادرش برابری کرده باشد.(5)

5-عدالت خواهی و ظلم ستیزی
امام
حسین(علیه السلام) می فرمود: «انی لا أری الموت الا السعادة و لاالحیاة مع الظالمین الا برماً؛ همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خفت نمی دانم».

6-زهد
ابن شهر آشوب در مورد زهد آن حضرت آورده است: به او گفته شد: «چقدر ترس تو از خداوند بزرگ است؟» فرمود: «در امان نیست کسی در روز قیامت مگر آن کسی که در دنیا از خدا بترسه».(6)

شجاعت
عماد می گوید: «شجاعت حسین صفتی بود که ظهور آن از او غریب نبود؛ زیرا ظهور شجاعت از او مثل ظهور طلا از معدن طلاست».(7)

8-صبر
امام حسین(علیه السلام) در مقام صبر، امتحانی داد که دوست و دشمن در شگفت ماندند. در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «ولقد عجبت من صبرک ملائکة السماء؛ فرشتگان از صبر و شکیبایی تو به شگفت آمدند.»


پی نوشت :
نویسنده: فاطر ذبیح زاده
1-سمو المعنی، ص 98، به نقل از: تاریخ ابن عساکر، ج4، ص 322.

2-اسدالغابه، ج2،ص 20.
3-سمو المعنی، صص150 و 151.
4-نظم در السمطین، ص 209.
5-سمو المعنی، ص152.
6-مناقب،ج4،ص 69.
7-ابوالشهداء، ص 71.

امکانات جانبی