علامه جعفر نقدی
علامه جعفر نقدی از کتاب «اکمال الدین و اتمام النعمة» نقل می‌کند حاکی از آن است که امام حسین حضرت را بر اسرار امامت، امین دانسته و آن را در اختیار ایشان نهادند؛ و این شرافتی است که هیچ چیز دیگر با آن برابری نمی‌کند.
 
مرحوم علامه جعفر نقدی می‌فرماید: «مصایب و سختی‌ هایی که بر این بانو وارد شد اگر بر کوه های استوار فرود می‌ آمد هر آینه آن‌ها از هم می‌ پاشید. با این وجود، حضرت در برابر آن‌ ها به نحوی معجزه وار صبر کرد تا آنجا که حتی پس از شهادت ابا عبدالله و در مواقعی سخت و جانکاه، امام زمانش حضرت سجاد (ع) را تسلای خاطر می‌داد. جمله معروفی که از حضرت در هنگام مشاهده جنازه مطهر برادر نقل شده است که فرمود: «اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان» = «خدایا این قربانی را از ما بپذیر» نشانگر قوه ایمان و استحکام عقیده آن مخدره و فنای او در اراده و مشیت الهی است» .