سید عبدالحسین شرف الدین
سید عبدالحسین شرف الدین که مفاخر اسلام محسوب می‌شود درباره ایشان می‌گوید:

بزرگوارتر از نظر اخلاق؛ مثل حضرت زینب (س) دیده نشده است. خشم و غضب بر او چیره نشده و از مقامش کم نکرد. هیچ عالمی بر حلم و صبرش غالب نگشت. در تیزهوشی و صفای باطن و قوت دل و اطمینان قلب آیتی از آیات خدا بود.