سید نورالدین جزایری
مرحوم سید نورالدین جزایری، در خصائص الزینبیه، ویژگی موثقه‌بودن زینب (س) را طرح می‌کند و می‌نویسد:

«از جمله القاب آن محترمه» موثقه، که آن مکرمه مورد وثوق خلاق عالم و حضرت سیدالشهداء (ع) ، و حضرت سجاد (ع) بوده‌اند و لذا حافظ ودایع الهیه و اسرار محمدیه بوده، بلکه محل وثوق کلیه مردم بوده و لذا حضرت سیدالساجدین (ع) هروقت‌بیان اخبار و احادیث می‌فرمود و می‌خواست که در اذهان مردم جای گیرد و از او بپذیرند، به عمه‌ اش اسناد می‌داد و از آن مخدره نقل می‌فرمود و کذالک ابن عباس با این که حبرالامه و مقبول القول بود، مع ذالک می‌گفت: «حدثتنا عقلیتنا».