تبلیغات
شُبیر علیه السلام - برطرف شدن بیماری تب

برطرف شدن بیماری تب
یکی از مسلمانان در بستر بیماری افتاده بود و از شدت آتش تب می سوخت. امام حسین علیه السلام به عیادت او رفت، همین که آن حضرت از در خانه، وارد منزل بیمار شد، تب در بدن بیمار خارج شد.

امام علیه السلام کنار بستر بیمار نشست و از او احوال پرسی فرمود.

بیمار گفت: «به برکت قدوم مبارک شما، تب از بدنم خارج شد و اکنون بسیار خشنودم.»

امام حسین علیه السلام فرمود:«والله ما خلق الله شیئا إلا و قد امره بالطاعة لنا.»

«به خداوند سوگند که چیزی آفریده نشده مگر آنکه خداوند او را به اطاعت از امر ما ملزم نموده است.»

سپس فرمود: «ای تب!»

راوی گوید ما صدایی شنیدیم ولی صاحب آن صدا را ندیدیم که گفت: «لبیک یا أباعبدالله!»

«فرمانبردارم یا اباعبدالله!»

امام علیه السلام فرمود: «مگر امیرمؤمنان علی به تو امر نکرده بود که نزد کسی نروی مگر آنکه، آن کس از دشمنان ما اهلبیت باشد و یا گناهکاری باشد که تو کفاره ی گناهان او باشی؟!» (1) .

 

پاورقی
(1) مناقب آل‏ابیطالب، ابن شهرآشوب، ج 4، ص 51.