مصیبت اسیری زینب سلام الله علیها
مرحوم حاج شیخ ملاسلطان علی تبریزی که از جمله عابدان و زاهدان بود در عالم رؤیا خدمت امام زمان- علیه السلام- رسید و عرض کرد:

ـ ای مولای ما! آیا آن چه در زیارت ناحیة مقدسه آورده شده و می فرمایید:«فلاندبنک صباحا و مساءا و لابکین لک بدل الدموع دما» صحیح است؟

ـ آری صحیح است.

ـ آن کدام مصیبت است که به جای اشک، خون گریه می کردید؟ آیا مصیبت حضرت علی اکبر است؟

ـ اگر علی اکبر هم بود، در این مصیبت خون می گریست.

ـ آیا مصیبت حضرت عباس است؟

ـ اگر عباس هم بود، در این مصیبت خون می گریست.

ـ آیا مصیبت حضرت سیدالشهدا- علیه السلام- است؟

ـ اگر سید الشهدا- علیه السلام- هم بود، در این مصیبت خون می گریست.

ـ پس کدام مصیبت است؟

ـ مصیبت اسیری زینب است1.

در قیام حضرت مهدی (عج)  نیز چنین است؛ زنان از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهند بود نقش زن در عصر ظهور، هم چون نقش مدعیان امروز و طرفداران حقوق زن نیست که او را تا سر حد یک کالا و وسیله ای برای لذت طلبی و عیاشی تنزل داده اند.

جابر بن یزید جعفی از امام باقر- علیه السلام- نقل می کند: «ویجیء والله ثلاث مأه و بضعه عشر رجلا فیهم خمسون امرأه یجتمعون بمکه علی غیر میعادقزعا کقزع الخریف»2: به خدا سوگند سیصد و سیزده نفر می آیند که پنجاه تن از آنها زن هستند که بدون هیچ قرار قبلی در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد.

ام سلمه نیز از پیامبر چنین روایت کرده است:

«یعوذ عائذ من الحرم فیجتمع الناس الیه کالطیر الوارد المتفرقه حتی یجتمع الیه ثلاث مأه و اربعه عشر رجلا فیه نسوه فیظهر علی کل جبار و ابن جبار»3؛

درآن هنگام پناهنده ای به حرم امن الهی پناه می آورد و مردم همانند کبوترانی که از چهار سمت به یک سو هجوم می برند به سوی او جمع می شوند تا این که در نزد آن حضرت سیصدو چهارده نفر گرد آمده که برخی از آنان زن می باشند که برهر ستمگر و ستمگرزاده ای پیروز می شوند.

پی نوشت ها:
1 . العبقری الحسان، ج1، ص98؛ اشک های امام زمان(عج)،ص94.

2 . بحار، ج53، ص223.
3 . مجمع الزواید، ج7، ص315؛ معجم احدیث امام مهدیـ علیه السلام ـ ، ج1، ص500.