تبلیغات
شُبیر علیه السلام - تقویم حسینی
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
تقویم حسینی
امام علی(ع) در وصف پرهیزگاران می فرمایند: اگر از كسی دوری می كند ، به خاطر دنیا گریزی و پاكدامنی اوست و اگر به كسی نزدیك  می شود ، از سر خوشخویی و مهربانی  است ، نه دوری كردنش از روی تكبر و نخوت است و نه نزدیك شدنش به آهنگ مكر و فریب.(نهج البلاغه خطبه 193)

امام علی (ع) می فرمایند: از پست ترین حالات سرپرستان در نزد مردم درستكار ، این است كه گمان رود آنان شیفته خودستایی گشته اند و كردارشان به تكبر تعبیر شود.(نهج البلاغه خطبه 216)

تقویم حسینی ( روز شمار فاجعه كربلا )
پانزدهم رجب ه.ق: - مرگ معاویه و شروع خلافت یزید بن معاویه ـ نامه یزید به والی مدینه جهت اخذ بیعت با امام حسین (علیه السلام).

اواخر رجب ه.ق: - رسیدن نامه یزید به والی مدینه و عدم بیعت امام
حسین(علیه السلام) با یزید.

بیست و هشت رجب ه.ق: حركت امام
حسین(علیه السلام) از مدینه به سوی مكه (روز یكشنبه)

سوم شعبان ه.ق: ورود امام
حسین(علیه السلام) به مكه و سكونت آن حضرت و خاندانش در خانه عباس بن عبدالمطلب. (حضور امام در مكه مدت چهار ماه و چند روز بوده است).

دهم رمضان ه.ق: وصول نامه مردم كوفه به امام
حسین(علیه السلام) توسط عبدالله بن سبعاله مدانی و عبدالله بن والتمیمی.

دوازدهم رمضان ه.ق: وصول یكصد و پنجاه نامه از كوفه به امام
حسین(علیه السلام) توسط قیس بن مسهر و عبدالرحمن بن عبدالله و عمارة بن عبید.

چهاردهم رمضان ه.ق: وصول نامه سران و مردم كوفه به امام
حسین(علیه السلام) توسط هانی بن هانی السبیعی و سعید بن عبدالله النخعی.

پانزدهم رمضان ه.ق: - حركت جناب مسلم بن عقیل به سوی كوفه. ـ ارسال نامه توسط امام به رؤسای بصره.

پنجم شوال ه.ق: ورود جناب مسلم بن عقیل به كوفه و بیعت هیجده هزار از مردم كوفه با مسلم.

هشتم ذیحجه ه.ق: - ورود عمر بن سعد با لشكری انبوه به مكه برای دستگیری امام
حسین(علیه السلام) (چهارشنبه) ـ حركت امام از مكه به سوی كوفه. ـ ورود ابن زیاد به كوفه و محاصره قصر ابن زیاد توسط مسلم و یارانش.

نهم ذیحجه ه.ق: - توطئة ابن زیاد و پراكنده شدن یاران مسلم. ـ جنگ مسلم با سپاه ابن زیاد. ـ هواخواهی عباس بذائی (قرهداغی) از مسلم و شهادت او به دست سربازان ابن زیاد. ـ شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در كوفه به دستور ابن زیاد. ـ فرود آمدن كاروان امام در «ابطح» و پیوستن ابن ثبیط بصری و فرزندانش به امام. ـ فرود آمدن كاروان امام حسین(علیه السلام) در مكانی به نام«تنعیم» در دو فرسنگی مكه. ـ فرود آمدن امام در «صِفاح» و دیدار فرزدق شاعر با امام. ـ فرود آمدن كاروان امام در «وادی العقیق» و پیوستن عون و محمد فرزندان حضرت زینب(علیهاالسلام) به كاروان امام. ـ فرود آمدن امام در «وادی الصّفرا». ـ فرود كاروان امام در «ذاتعِرق» و پیوستن گروهی از مسلمانان به امام. ـ فرود كاروان امام در «حاجِر» در ناحیه «بطن الرمه» و نوشتن نامه ای به مسلم بن عقیل و شیعیان كوفه و ارسال آن توسط قیس بن مسهر صیداوی.

پانزده ذیحجه ه.ق: - فرود كاروان امام در «فَیْدْ». ـ فرود كاروان امام در «اجفُر».

بیست و دوم ذیحجه ه.ق: - شهادت میثم تمار (صحابه امام علی علیه السلام) در كوفه توسط ابن زیاد. ـ ارسال نامه امام به كوفه توسط عبدالله بن یقطر (برادر رضاعی امام).

بیست و ششم ذیحجه ه.ق: - ورود كاروان امام به«زروُد»، نزدیكی «خزیمیه». ـ پیوستن«زهیر بن قین» به امام. ـ ورود كاروان امام به منطقه« زباله» در نزدیكی كوفه. ـ رسیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه به امام. ـ ورود كاروان امام به«ثعلبیه» و توقف شبانه در آنجا. ـ ورود كاروان امام به«القاع». ـ عبور كاروان امام از «درة العقبه» در نزدیكی بیابان های كوفه. ـ ورود به«شراف» و توقف شبانه در آنجا.

بیست و هفتم ذیحجه ه.ق: - روبه رو شدن كاروان امام
حسین (علیه السلام) با سپاه حر بن یزید ریاحی. ـ قرار گرفتن كاروان امام در دامنه كوه «ذو حُسَمْ». ـ جلوگیری حرّ از حركت كاروان امام به سوی كوفه. ـ حركت كاروان امام به منطقه «البیضه».

بیست و هشتم ذیحجه ه.ق: - عبور كاروان امام از «عُذیبِ الهجانات». ـ رسیدن خبر شهادت عبدالله بن یقطر در كوفه به دست ابن زیاد. ـ عبور كاروان امام از قادسیه. ـ فرود كاروان امام در «قصر بنی مُقاتل» و توقف شبانه در آنجا.

دوم محرم ه.ق: - فرود كاروان امام به كربلا (روز پنجشنبه). ـ حركت عمر بن سعد با لشكری انبوه به كربلا.

سوم محرم ه.ق: - ورود سپاه عمر بن سعد به كربلا.

ششم محرم ه.ق: - تجمع بیست هزار سپاهی در سپاه عمر سعد. ـ رسیدن نامه ابن زیاد به عمر بن سعد مبنی بر بستن راه رودخانه فرات به روی كاروان امام. ـ آمادگی گروهی از قبیله بنی اسد برای پیوستن به امام و حمله چهارصد نفر از سپاه عمر سعد به آنقبیله و كشتار آنان.

هشتم محرم ه.ق: حركت حضرت عباس با بیست و هشت نفر (یا سی سوار و بیست پیاده با بیست مشك آب)به طرف رود فرات و آوردن آب بعد از درگیری با مأموران عمر بن سعد. ـ ملاقات شبانه امام با عمر سعد. ـ صدور فرمان جنگ توسط ابن زیاد.

نهم محرم ه.ق: - حركت لشكر عمر بن سعد به سوی كاروان امام. ـ مهلت خواستن امام از عمر بن سعد برای یك شب. ـ آوردن امان نامه توسط شمر برای حضرت ابوالفضل و برادرانش و خودداری آنان از پذیرفتن اماننامه. ـ آماده سازی كاروان امام برای جنگ فردا.

دهم محرم ه.ق: - وقوع فاجعه جانسوز كربلا و شهادت امام
حسین(علیه السلام) و هفتاد و دو تن از یاران وفادارش(جمعه یا شنبه).

غروب دهم محرم: - غارت خیمه های امام و آتش زدن آنها. ـ اسیر گرفتن بازماندگان كاروان امام. ـ اسب تاختن بر جسد شهدا. ـ فرستادن سر شهدا به كوفه

یازدهم محرم ه.ق: حركت اسرا به سوی كوفه.

دوازدهم محرم ه.ق: - ورود كاروان اسرا به كوفه. ـ سخنرانی حضرت زینب و ام كلثوم و فاطمه(علیهم السلام) در كوچه های كوفه. ـ دفن شهدا در كربلا توسط جمعی از مردم قبیله بنی اسد. ـ سخنرانی ابن زیاد در مسجد كوفه و اعتراض عبدالله عفیف به ابن زیاد و دستگیری و شهادت عبدالله، به دستور ابن زیاد.

پانزدهم محرم ه.ق: حركت كاروان اسرا از كوفه به شام.

اول صفر 61 ه.ق: - ورود كاروان اسیران به شام(بعد از هیجده روز). ـ سخنرانی حضرت زینب(علیهاالسلام) در كاخ یزید. ـ سخنرانی امام سجاد(علیه السلام) در مسجد جامع شام.

بیستم صفر 61 ه.ق: - ورود جابر بن عبدالله انصاری به كربلا برای زیارت. ـ ورود كاروان اسیران به كربلا برای زیارت مزار شهدا. ـ حركت از كربلا به مدینه. ـ ورود كاروان اسیران به مدینه. ـ سخنرانی امام سجاد(علیه السلام) در دروازه مدینه. ـ ورود به مسجدالنبی و زیارت حرم مطهر پیامبر.
امکانات جانبی