تبلیغات
شُبیر علیه السلام - مدینه

مدینه
زینب (س) قبل سفر به کربلا با زینب بعد سفر به کربلا با هم متفاوت بودند، قبل سفر در زمان خردسالیش چهار ساله بود که خطبه فدکیه را شنید ولی آنرا از اول تا آخر حفظ کرد و شد تنها راوی ماجرا که دیگران همه از او نقل می‌ کردند.

رشد فکریش به قدری بود که با یک بار شنیدن خطبه حفظ شد.

زیارت که می‌خواست برود از همه طرف محافظت می‌شد، نورها کنار او کم می‌شدند چرا که نور به چهره اش نیفتد. همسایه اش قسم یاد می‌کند تا قبل سفر کربلای او من صورت و صوت این دختر را ندیده بودم و نشنیده بودم.

اما بعد سفر به کربلا ماجرا عوض شده بود. از آن عزت و احترام مثال زدنی خبری نبود، نزدیک‌ ترین آشنای او یعنی همسرش در ابتدا او را نشناخت. خیلی هم دوام نیاورد، یک سال بعد پیش یار رفت.

گرچه هنوز هم مصیبت زده نبود، مصیبت دیده بود، بیچاره نبود چاره ساز بود.