تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اگر از معجزات یا زنده بودن قیام ایشان در سایر ادیان سندی هست بیان فرمایید؟
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
اگر از معجزات یا زنده بودن قیام ایشان در سایر ادیان سندی هست بیان فرمایید؟
امام حسین (ع) از نوادگان حضرت رسول اکرم خاتم پیامبران است لذا در ادیان دیگر گرچه نامی از پیامبر (ص) علی (ع) وامام حسین ومابقی اهل بیت برده شده است وبدانها تمسک جسته اند ولی در دین آنها در این زمینه مطلبی دیده نشده چون ادیان سایر پیامبران از حیث زمانی قبل از پیامبر اکرم بوده است.

البته این موارد در اسلام دیده شده که حضرت آدم (ع) تمسک به نام اهل بیت و نوه آنها جست که اسماء الهی براو مکشوف شد.

البته در ادیان غیر اسلام نیز سخنانی از بزرگان آن ادیان مکاتب مبنی بر نقش امام حسین در پیروزی ومقاومت آنها نقل شده است که حاکی از تأثیر وپویایی قیام امام حسین (ع) در سایر ادیان دارد . نظیر آنچه از گاندی رهبر هند در مورد الگو برداری وی ونقش قیام امام حسین (ع) در پیروزی انقلاب هند در برابر استعمار انگلیس نقل شده است.
امکانات جانبی