تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اولین شهید از جوانان بنی هاشم کیست ؟

اولین شهید از جوانان بنی هاشم کیست ؟
پس از به شهادت رسید اصحاب امام حسین (علیه السلام) نوبت به جوانان بنی هاشم رسید که هرکدام به نوبه وارد معرکه جنگ شده ، شجاعانه می جنگیدند و به شهادت می رسیدند و اولین فرد از بنی هاشم علی اکبر (علیه السلام) بوده است .