تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اولین کسی که بر تربت امام حسین (ع) نماز خواند چه کسی بود؟

اولین کسی که بر تربت امام حسین (ع) نماز خواند چه کسی بود؟
حضرت امام سجاد(ع) اولین کسی بود که بعد از واقعه کربلا کیسه کوچکی از خاک قبر پدرشان را تهیه کرده بود و بر آن سجده میکردند.