تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اهل بیت امام حسین ( علیه السلام ) چند روز در شام و چند روز در کوفه بودند ؟

اهل بیت امام حسین ( علیه السلام ) چند روز در شام و چند روز در کوفه بودند ؟
نظر مورّخان در این باره مختلف است . مشهور این است که روز اوّل صفر ، بیست روز بعد از عاشورا ، اهل بیت ( علیهم السلام ) وارد شام شدند . شاید بتوان گفت که اهل بیت ( علیهم السلام ) تقریباً پانزده روز در راه شام و بقیه را در کربلا و کوفه بوده اند ، امّا برخی مورّخان توقّف در شام را بیش از چند روز ندانسته اند ، ولی ظاهراً در حدود یک ماه در شام توقّف داشته اند .