تبلیغات
شُبیر علیه السلام - امام حسین((علیه السلام)) درباره انتخاب مرگ و ترجیح آن بر ذلّت چه فرمود؟

امام حسین((علیه السلام)) درباره انتخاب مرگ و ترجیح آن بر ذلّت چه فرمود؟
امام حسین((علیه السلام)) در این باره سخنی دارند که در روز عاشورا و در ضمن خطبه ای فرموده اند. آن جمله چنین است:

«اَلا وَ اِنَّ الدَّعی اِبْنُ الدَّعی قَدْرَ کَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ: بَیْنَ الَثّلَةِ وَ الذَّلَةِ وَ هَیْهاتَ مِنَّا الذَّلَّةَ اَبَی اللهُ لَنا ذلِکَ وَ رَسُولُهُ وَ الْمؤمِنُونَ وَ حُجُورٌ طُهِرَتْ وَ اُنوفٌ حمیة و نفوس ابیة مِنْ ان نوثر طاعَةَ اللّئِام عَلی مَصارعِ الْکِرامِ;

آگاه باشید که زنان زاده پسر زنازاده مرا در میان دو چیز مخیّر کرده است: مرگ و خواری، و هیهات که ما خواری را بپذیریم، نه خداوند و نه پیامبر و نه مؤمنان راستین و نه اجداد پاک و نه پروردگان دامنهای پاک و نه نفوس ما روا می دارد که ما طاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه برگزینیم».