تبلیغات
شُبیر علیه السلام - آخرین‌ بار كه آب به خیمه‌ های امام‌ حسین‌(ع) رسید چه زمانی بود و این كار توسط چه كسانی انجام شد؟

آخرین‌ بار كه آب به خیمه‌ های امام‌ حسین‌(ع) رسید چه زمانی بود و این كار توسط چه كسانی انجام شد؟
تا روز ششم آب بود. روز هفتم امام حفر چاه می‌كند، آب وجود دارد بعداً عمرسعد تهدید می‌كند و امام چاه را می‌بندد، و از روز هفتم آب نبوده ولی به نظر می‌ رسد در شب نهم و حتی شب عاشورا هم آب بوده است، در شب عاشورا ابا عبدالله دستور داد مشك‌ها را آب كردند و آوردند كه از این آب برای غسل استفاده كردند شبانه دعا خواندند،‌ اما آب مصرفی دیگر نبوده است. در روز عاشورا كاملاً آب قطع بوده است.