تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اگر امام حسین (ع) می خواست تمام لشکر دشمن را درهم می کوبیدند ولی چرا این اقدام را نکردند؟
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
اگر امام حسین (ع) می خواست تمام لشکر دشمن را درهم می کوبیدند ولی چرا این اقدام را نکردند؟
وظیفه امام و پیامبر علیهماالسلام هدایت بشر است . در مواجه با ناملایمات ورفتار نابجای مردم عکس العمل و اعمال غیرعادی انجام نمی دهند . گرچه دارای قدرت اعجاز وکرامت هستند .

لذا هدف امام حسین (ع) تجدید حیات مجدد اسلام بود وهدایت همان مردمی که در کربلا به جنگ او آمده بودند. و امام حسین علیه السلام که حتماً برآنها پیروز شود ولو توسط قدرت غیبی واعجاز حتی اگر این اتفاق می افتاد ثمره ای هم نداشت .

نظام حاکم برجهان به امر الهی بر مبنای اختیار و آزمایش است ومردم مخیر بودند که از امام علیه السلام اطاعت کنند تا رستگار شوند ومی توانستند اطاعت نکنند واو را شهید کنند کمااینکه این حادثه در انبیاء سابق هم اتفاق افتاد مثل حضرت یحیی (ع) با آنها رفتار غیر عادی نکرد .
امکانات جانبی