تبلیغات
شُبیر علیه السلام - اگر امام حسین (ع) می خواست تمام لشکر دشمن را درهم می کوبیدند ولی چرا این اقدام را نکردند؟

اگر امام حسین (ع) می خواست تمام لشکر دشمن را درهم می کوبیدند ولی چرا این اقدام را نکردند؟
وظیفه امام و پیامبر علیهماالسلام هدایت بشر است . در مواجه با ناملایمات ورفتار نابجای مردم عکس العمل و اعمال غیرعادی انجام نمی دهند . گرچه دارای قدرت اعجاز وکرامت هستند .

لذا هدف امام حسین (ع) تجدید حیات مجدد اسلام بود وهدایت همان مردمی که در کربلا به جنگ او آمده بودند. و امام حسین علیه السلام که حتماً برآنها پیروز شود ولو توسط قدرت غیبی واعجاز حتی اگر این اتفاق می افتاد ثمره ای هم نداشت .

نظام حاکم برجهان به امر الهی بر مبنای اختیار و آزمایش است ومردم مخیر بودند که از امام علیه السلام اطاعت کنند تا رستگار شوند ومی توانستند اطاعت نکنند واو را شهید کنند کمااینکه این حادثه در انبیاء سابق هم اتفاق افتاد مثل حضرت یحیی (ع) با آنها رفتار غیر عادی نکرد .