تبلیغات
شُبیر علیه السلام - مراعات شدید عفت از سوی اهل بیت

مراعات شدید عفت از سوی اهل بیت
سوال :

این حدیث که حضرت علی (ع) هنگامی که حضرت زینب(س) برای زیارت قبر پیامبر(ص) می روند، شمع های حرم را خاموش می کنند، تا چه حد صحت دارد و آیا چنین حدیثی معتبر است؟

پاسخ :

روایت مذکور در صفحه 37-38 کتاب السیده زینب نوشته شیخ جعفر نقدی آمده است.

مولف می گوید: یحیی المازنی که یکی از عالمان بزرگ و روات اخبار است می گوید: مدت مدیدی در مدینه در جوار امیرالمؤمنین(ع) بودم و نزدیک خانه ای بودم که دخترش زینب، سکونت داشت.

پس قسم به خدا که شخص زینب را ندیدم و صدایش را نشنیدم و چنین بود که وقتی می خواست برای زیارت جدش رسول خدا(ص) خارج شود، شب هنگام خارج می شد .در حالیکه حسن(ع) در جانب راستش و حسین(ع) در جانب چپش و امیرالمؤمنین(ع) پیش رویش قرار داشتند. پس وقتی نزدیک قبر شریف می رسیدند امیر مؤمنان پیش تر می رفت و نور شمعها را خاموش می نمود پس یکبار حسن(ع) از علت این عمل پرسید حضرت فرمودند: می ترسم کسی به خواهرت زینب نگاه کند.

ملاحظات:

روایت در بحارالانوار نقل شده و در کتابهای معتبر حدیثی شیعه نیز نقل گردیده و کسی از بزرگان حدیث آن را رد نکرده است.

روای قضیه (یحیی المازنی) در معجم رجال حدیث، که موسوعة بزرگ رجالی شیعی است نوشته آیت الله خوئی(قدس)، زندگینامه ندارد(یعنی تائید یا رد نشده است) و نیز در کتاب رجالی دیگر(مستدرکات علم رجال حدیث) نوشته نمازی، نامش برده نشده و لهذا شخص مجهولی است.

روایت از ناحیه سند معتبر نیست ولی مضمونش معارض با کتاب و سنت نمی باشد و بهر حال مراعات شدید عفت از سوی اهل بیت و نیز وجود دشمنان بسیار برای آن بزرگواران می تواند موید این حدیث باشد.

منبع: پایگاه حوزه