تبلیغات
شُبیر علیه السلام - زندگی نامه حضرت عبدالله بن جعفر

زندگی نامه حضرت عبدالله بن جعفر
سوال :

لطفاً برای من زندگی نامه حضرت عبدالله بن جعفر را بفرستید؟

پاسخ :

جناب عبدالله ابن جعفر بن ابی طالب برادرزاده حضرت علی و فرزند جعفر طیار علیهما السلام است.

او صحابی پیامبر است و در سال اول ه.ق در حبشه متولد شد. او نخستین مسلمان مولود حبشه است. مردی کریم و همسر زینب دختر علی علیه السلام بود و شعراء وی را مدح می گفتند. در جنگ صفین از امیران لشکر علی علیه السلام بود و در همان جنگ چشمان مبارکش را از دست داد. ایشان به سال 90 ه.ق درگذشت.

منبع: پایگاه حوزه