تبلیغات
شُبیر علیه السلام - نقش نوحه خوانی در عزای حسینی

نقش نوحه خوانی در عزای حسینی
بیان مصیبت،گریه كردن با آواز،آواز ماتم،شیون و زارى،مویه‏ گرى،زارى بر مرده،شعرى كه در ماتم و سوگوارى با صوت حزین و ناله و زارى خوانند،اعم از سوگوارى‏ براى كسى كه تازه مرده،یا براى امامان شیعه. (1) تركیبات دیگر آن عبارت است از:نوحه‏ آراستن،نوحه ساختن،نوحه سرودن،نوحه‏ خوانى.

نوحه ‏گرى بر مرده،رسم جاهلیت ‏بوده است و كارى مكروه است، (2) مگر براى معصومین‏«ع‏» كه نوحه و گریه بر آنان از شعائر مهم و از عوامل نشر فضیلت ها و احیاى یاد اسوه هاى كمال است و خود امامان بر سید الشهدا«ع‏» مى ‏گریستند و امر به نوحه ‏خوانى مى‏ كردند.


بر جعفر طیار و حمزه ‏سید الشهدا نوحه ‏خوانى شد.آنچه كه از كراهت نوحه و ناپسند بودن شغل نوحه ‏گرى و زشت‏ بودن اجرت نوحه‏ گر در روایات یاد شده، ناظر به نوحه ‏گری هاى جاهلى است كه ‏آمیخته به باطل و گاهى حرام بود. (3)

در فرهنگ عزادارى براى امام حسین،نوحه به نوعى خاص از شعر مرثیه مى ‏گویند كه‏در مجالس به صورت جمعى اجرا مى‏ شود.«اشعار نوحه را براى سینه زدن مى ‏ساختند،یكى نوحه مى‏ خواند و دیگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار نوحه‏ خوان سینه مى ‏زدند.ولى ‏اشعار مرثیه را با آهنگ در مجالس سوگوارى براى به گریه افكندن و اظهار تاسف‏ شنوندگان بر قتل شهداى كربلا مى ‏خواندند و عنوان روضه نداشت.»، (4)«...از معروف ترین‏ شعراى عصر قاجار كه مرثیه و نوحه ساخته ‏اند،مى ‏توان یغماى جندقى و وصال شیرازى‏ را نام برد». (5)

این شیوه در بین عربها هم متداول است و سبك مرثیه سرایى و نوحه‏ خوانى ‏بر سالار شهیدان مخصوص است.با توجه به گستردگى این مراسم و رواج آن در طول‏ سال،حتى در سوگ امامان دیگر،ضرورت دارد كه سروده‏ هاى ناب و نوحه‏ هاى صحیح ودور از تحریف ها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در قالب نوحه نیز ترویج گردد ونوحه خوانان نیز،بیش از هدف قرار دادن گریه،نشر فضیلت هاى اهل بیت را هدف قرار دهند. (6)پی نوشتها :

1-لغت‏نامه،دهخدا.
2-بحار الانوار،ج 79،ص 88.
3-به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار،ج 79،ص 71 تا 113 مراجعه كنید.
4-موسیقى مذهبى ایران،ص 7.
5-همان،ص 29.
6-نگرشى به مرثیه سرایى در ایران،عبد الرضا افسرى،بررسى گسترده ‏اى از سابقه این كار در ایران و انواع مرثیه ‏سرایی ها دارد.